Kurs Instruktorski Pierwszej Pomocy EFR

Kurs Instruktorski EFR


Nazwa kursu


    Kurs Instruktorski Pierwszej Pomocy EFR                                                                              Pobierz informator Kursu Instruktorskiego EFR

Miejsce

Warszawa, Kraków, Poznań - regularnie, w wyznaczonych terminach

Do grup zorganizowanych (od 3 osób) dojeżdżamy w dowolne miejce w kraju, bez dodatkowych opłat, we wspólnie ustalonym terminie. 

Czas trwania 1 dzień
Dla osób, które nie posiadają ukończonych kursów podstawowych, organizujemy dzień wcześniej wymagane kursy Primary and Secondary Care z modułem AED 
Wielkość grupy do 4 osób
Program 

Program Kursu Instruktorskiego EFR jest spójny we wszystkich Centrach Treningowych EFR na świecie - obejmuje wiedzę z zakresu metodyki i filozofii szkolenia pierwszej pomocy w systemie EFR, umiejętności prezentacji technik ratowniczych, oceny kursantów, organizacji szkoleń i marketingu. Kurs przygotowuje do samodzielnej pracy w charakterze instruktora pierwszej pomocy EFR.

Absolwent Kursu Instruktorskiego zdobywa uprawnienia do samodzielnego prowadzenia certyfikowanych przez EFR szkoleń z zakresu pierwszej pomocy: Primary Care (BLS), AED, Secondary Care (rozszerzona pomoc) oraz Care for Children (pomoc dzieciom i niemowlętom).

Do udziału w kursie zapraszamy osoby, które planują otworzyć własną działalność szkoleniową, ratowników, instruktorów, specjalistów BHP.

Wymagania wstępne: ukończone 18 lat i podstawowe kursy międzynarodowe (można je ukończyć w Centrum Treningowym AdrenaLTika dzień przed Kursem Instruktorskim EFR). Z tego wymogu zwolnione są osoby posiadający medyczne wykształcenie lub KKP ukończone w ostatnich dwóch latach.

W cenę kursu wliczone zostały podręczniki. Kurs zakończony jest międzynarodowym egzaminem i wydaniem stosownych certyfikatów. Kurs Instruktorski Pierwszej Pomocy EFR jest prowadzony w języku polskim przez Instructor Trainera po kursach i egzaminach trenerskich w Bristolu, w Wielkiej Brytanii. AdrenaLTika jest oficjalnym Centrum Treningowym EFR z nadanym numerem s23111 z aktualną akredytacją na rok 2015

 

Absolwent Kursu Instruktorskiego Pierwszej Pomocy EFR posiada uprawnienia, by:

 • samodzielnie prowadzić kursy pierwszej pomocy EFR na całym świecie - dla dzieci, młodzieży, uczniów i osób dorosłych, m.in. w szkołach, na uczelniach, w firmach, zakładach pracy, w klubach sportowych
 • samodzielnie prowadzić zajęcia od razu po ukończeniu kursu instruktorskiego, bez konieczności zatrudniania Course Directora ani odbywania stażu
 • oferować elastyczne pod względem formy kształcenia i ilości godzin programy szkoleniowe
 • modyfikować programy kursów według lokalnych wymogów
 • egzaminować uczestników swoich kursów jako przedstawiciel EFR
 • oferować swoim klientom międzynarodowe legitymacje i certyfikaty ratownika przedmedycznego Emergency Responder, które będą honorowane na całym świecie (certyfikaty są wystawiane przez biuro EFR w Bristolu)
 • korzystać w czasie kursów z atrakcyjnie opracowanych materiałów dydaktycznych – podręczników i filmów DVD Emergency First Response
 • być obecny w międzynarodowej internetowej bazie instruktorów Emergency First Response
 • korzystać ze wsparcia zespołu doradczego Emergency First Response w Bristolu
 • elastycznie współpracować podczas organizacji kursów z innymi instruktorami Emergency First Response oraz z ratownikami medycznymi i instruktorami innych organizacji
 • posługiwać się logo organizacji zgodnie z umową licencyjną

Kurs pierwszej pomocy

Szkolenie PPOŻ i BHP

Szkolenia wyjazdowe z elementami integracji

Kurs Instruktorski

Kurs Pierwszej Pomocy EFR

Warsztaty dla rodziców

Kurs Instruktorski Pierwszej Pomocy EFR