Kurs pierwszej pomocy

Nazwa kursu Koniec z nudą! Jedyne tak dynamiczne i energetyczne szkolenia pierwszej pomocy dla pracowników!
Miejsce dojeżdżamy do firm na terenie całego kraju - bez ograniczeń
Czas trwania   elastyczny - od 4 godzin do kilku dni
Wielkość grupy

do 1 do 120 osób; sugerowana wielkość grupy 8-24 uczestników

Kursy prowadzone są dla grup w językach: polskim, angielskim i francuskim.

Program

Program każdego kursu pierwszej pomocy jest opracowywany przez ratowników i dydaktyków dla konkretnej grupy. Bierzemy pod uwagę charakter pracy uczestników, ich umiejętności i oczekiwania firmy, cele i zadania, czas, miejsce. Polecamy szkolenia z możliwością wyjścia w teren - trening w plenerze, na parkingu; oferujemy rozbudowanie pierwszej pomocy biurowej o ratownictwo drogowe, moduł gaśniczy, pomoc dzieciom.

Specjalizujemy się w szkoleniach pierwszej pomocy dla Klienta VIP - szkolimy administrację państwową oraz dużych klientów korporacyjnych.

Na zapytania ofertowe odpowiadamy szybko i przesyłamy konkretne propozycje. Napisz do nas: biuro@adrenaLTika.pl


Niezaleznie od specyfiki danej grupy sugerujemy, by rzetelny kurs pierwszej pomocy zawsze zawierał minimum programowe:

 • zbieranie wywiadu medycznego i rozmowa z osobą poszkodowaną
 • profilaktyka zakażeń podczas działań ratunkowych
 • sposoby ewakuacji bezpośredniej osób nieprzytomnych – w tym ewakuacja z wąskiego przejścia, ze stanowiska pracy, z toalety
 • wzywanie służb ratunkowych
 • ocena funkcji życiowych
 • postępowanie z osobą nieprzytomną - algorytm działania BLS (Basic Life Support) – podstawowe zabiegi ratujące życie, czyli krok po kroku co robić przy zatrzymaniu oddechu wg Wytycznych ERC 2010
 • resuscytacja (reanimacja) 
 • użycie automatycznego defibrylatora –  AED (Automated External Defibrillation)
 • postępowanie we wstrząsie uczuleniowym (anafilaktycznym)
 • pomoc przy objawach zawału serca i w napadzie astmy
 • zabezpieczenie epileptyka w czasie napadu
 • postępowanie w silnym bólu brzucha – także pourazowym
 • podstawowe postępowanie przy podejrzeniu urazu kręgosłupa
 • skuteczna reakcja na oparzenia
 • tamowanie krwotoków

 


Kurs pierwszej pomocy

Szkolenie PPOŻ i BHP

Szkolenia wyjazdowe z elementami integracji

Kurs Instruktorski

Kurs Pierwszej Pomocy EFR

Warsztaty dla rodziców

Kurs Instruktorski Pierwszej Pomocy EFR