Szkolenie PPOŻ i BHP

Nazwa kursu Wstępne i Okresowe Szkolenia BHP, Szkolenia z zakresu Prawa Pracy, Kursy Ochrony Przeciwpożarowej PPOŻ
Miejsce Warszawa, Łódź, Kraków, Poznań, Gdańsk
Czas trwania w zalezności od charakteru pracy - od 3 do 16 godzin
Wielkość grupy dowolna
Program

Postanowiliśmy zaskoczyć uczestników, że obowiązkowe szkolenie BHP może być naprawdę ciekawe!
W programie umieszczamy dynamiczne ćwiczenia pierwszej pomocy, gaszenie ognia, warsztaty z ewakuacji, rywalizację w grupach.

Każde szkolenie budujemy z trzech bloków tematycznych, prowadzonych przez specjalistów:

 • zagadnienia związane z higieną pracy i prawem pracy
 • pierwsza pomoc w sytuacjach zagrażających życiu
 • ochrona przeciwpożarowa - gaszenie ognia

Program - zgodnie z rozporządzeniem - jest opracowywany przez specjalistów pod kątem konkretnej grupy.
Bierzemy pod uwagę charakter pracy, ryzyko, specyfikę stanowiska. Klient otrzymuje kompletną dokumentację szkolenia i trzy zaświadczenia dla każdego uczestnika (BHP, PPOŻ, Pierwsza Pomoc).
 
W programie zajęć znajduje się m.in.:
 • omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy
 • zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń
 • organizacja stanowisk pracy
 • zasady postępowania w sytuacji pożaru
 • znaki ewakuacyjne i przeciwpożarowe, drogi ewakuacyjne
 • skuteczny sposób użycia gaśnicy i sprzętu ppoż
 • postępowanie z osobą nieprzytomną - algorytm działania BLS (Basic Life Support) 
 • resuscytacja – ćwiczenia na fantomach
 • użycie automatycznego defibrylatora –  AED (Automated External Defibrillation)
 • postępowanie we wstrząsie kardiogennym i przy zawale serca
 • masywny krwotok, oparzenia, napady padaczkowe

 


Kurs pierwszej pomocy

Szkolenie PPOŻ i BHP

Szkolenia wyjazdowe z elementami integracji

Kurs Instruktorski

Kurs Pierwszej Pomocy EFR

Warsztaty dla rodziców

Kurs Instruktorski Pierwszej Pomocy EFR