Zamówienie

Tryb szkolenia

Zlecenia realizuje AdrenaLTika, Ul Ogórkowa 78 04-998 Warszawa, NIP: 125-168-64-84

Godzina udostępnienia sali do instalacji (60 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia).

Rodzaj certyfikatu

Miejsce parkingowe

Dane Firmy zamawiającej

Dane do faktury (jeśli inne niż Firmy zamawiającej)

Dane osoby wypełniającej formularz

Jeśli termin szkolenia zostanie odwołany przez Firmę zamawiającą w terminie krótszym niż 30 dni przed zamówioną datą szkolenia, osoba zamawiająca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 50% ceny szkolenia i do pokrycia wydatków poniesionych przez AdrenaLTikę w celu realizacji Zamówienia w okresie od wysłania Zamówienia do rezygnacji z terminu. W przypadku odwołania terminu w czasie krótszym niż 14 dni, osoba zamawiająca zobowiązuje się do zapłaty 100% wartości zamówionego szkolenia. W przypadku indywidualnych ustaleń wniesienia opłaty 30-40% wartości Zamówienia na etapie rezerwacji terminu (w dniu wysłania Zamówienia), w przypadku odwołania terminu przez Firmę zamawiającą, wpłata przepada na rzecz AdrenaLTiki.
AdrenaLTika zobowiązana jest do wykonania umowy zgodnie z przepisami prawa, przy zachowaniu należytej staranności. AdrenaLTika zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane od Firmy zamawiającej i osób uczestniczących w związku z wykonaniem umowy.
AdrenaLTika zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w zajęciach osobom, których zachowanie pozwala podejrzewać, że są pod wpływem alkoholu (i/lub innych substancji psychoaktywnych), i tym samym zagrażają swojemu bezpieczeństwu i bezpieczeństwu innych osób w czasie ćwiczeń. AdrenaLTika zastrzega sobie prawo do przerwania realizacji szkolenia w przypadku znieważania przez uczestników innych osób, szczególnie z powodu ich płci, orientacji psychoseksualnej, przynależności narodowej, etnicznej, rasowej itp. Instruktor_ka realizująca_y szkolenie, w przypadku zaistnienia wyżej wymienionej sytuacji, zgłosi ją niezwłocznie do osoby wskazanej jako „Osoba do kontaktu” w niniejszym formularzu. Faktura zostanie wystawiona zgodnie z ustaleniami.
AdrenaLTika i Firma zamawiająca, podpisując Zamówienie, są zgodne, że rasistowskie, ksenofobiczne, antysemickie, seksistowskie i homofobiczne komentarze naruszają godność innych osób i nie mogą być akceptowane, a za wspólne wartości uznają przeciwdziałanie dyskryminacji, mowie nienawiści i mikroagresjom w miejscu pracy, jak również szacunek wobec osób zatrudnionych, dostawców, dostawczyń oraz klientów i klientek.