Ratownik, instruktor pierwszej pomocy federacji American Heart Association (AHA) i Emergency First Response, członek zarządu i ratownik w pogotowiu specjalistycznym SOPR, instruktor alpinistycznych technik linowych w ratownictwie, speleologii, wspinaczce i rekreacji.

Jest miłośnikiem gór i wspinaczki.

Przeszkolił ponad 1100 osób, od 4 lat aktywnie działa w ratownictwie, prowadzi szkolenia z pierwszej pomocy i technik linowych – także dla dzieci. Jest miłośnikiem gór i wspinaczki. Wspina się na sztucznych ścianach, w skałach, w jaskiniach - wszędzie gdzie się da, a da się wszędzie ;) Jest członkiem speleoklubu „Speleon” i klubu wysokogórskiego KW Warszawa.

Jest także inżynierem-projektantem - pracę w zawodzie cały czas udaje mu się pogodzić z czynnym ratownictwem i prowadzeniem szkoleń. Działa też aktywnie w fundacji Safe Water Safe Land. Uwielbia wielkie wyzwania i podróże.

Pasja

Wspinaczka, speleologia, fotografia.

Doświadczenie

W ratownictwie od 4 lat.

Specjalizacja

Treningi outdoorowe, kursy wspinaczkowe, kursy alpinistycznych technik linowych, eventy rekreacyjne i survivalowe, zabezpieczenie imprez.

Kursy

  • Emergency First Response Instructor Course – Warszawa, 2016 Międzynarodowe uprawnienia do prowadzenia szkoleń z pierwszej pomocy wg wytycznych Emergency First Response
  • American Heart Association Instructor Course - Warszawa, 2016 Międzynarodowe uprawnienia do prowadzenia szkoleń z pierwszej pomocy wg wytycznych AHA
  • Kurs Ewakuacji z kolei linowych – Ratownictwo wysokościowe Warszawa, 2016 Kurs ewakuacji z kolej linowych krzesełkowych i kabinowych
  • Kurs ITLS Advanced Provider Course – Jura Krakowsko-Częstochowska, 2018 Zaawansowane zabiegi ratujące życie w obrażeniach ciała w opiece przedszpitalnej.
  • Kurs Ratownika drogowego I stopnia - Warszawa, 2017 Szkolenie w zakresie ratownictwa drogowego i pierwszej pomocy przedmedycznej.
  • Kurs Pierwszej Pomocy w niesprzyjających warunkach terenowych – Olsztyn pod Czestochowa, 2017 Szkolenie w zakresie pierwszej pomocy I ratownictwa w trudnym terenie skałkowo-jaskiniowym.
  • Kurs Instruktora Alpinistycznych Technik Linowych, 2018 Kurs instruktorski z Alpinistycznych Technik Linowych
  • Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy - Warszawa, 2017 Kurs z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy zakończony państwowym egzaminem I nadaniem tytułu Ratownika
  • Kurs Lawinowy - Tatry, 2019 Kurs ratownictwa lawinowego