W AdrenaLTice uwielbiamy pracować treningowo, dynamicznie i aktywnie. Ale ponad wszystko cenimy też bezpieczeństwo, dlatego w czasie zagrożenia wirusem SARS CoV2, większość naszych szkoleń, przenieśliśmy do przestrzeni online. Mocno rekomendujemy, by nie rezygnować ze szkoleń – pandemia nie skończy się jutro, ludzie nie przestali umierać i ulegać wypadkom, a przede wszystkim pojawiły się nowe zagrożenia, nowe wyzwania i nowe wytyczne. Aktualnie prowadzimy 5 rodzajów szkoleń online – pierwsza pomoc zgodnie z wytycznymi na czas COVID19, psychologiczny webinar o powrocie do biura i lockdownie, szkolenia BHP z dużą dawką pierwszej pomocy, radzenie sobie ze stresem w udzielaniu pomocy oraz szkolenie z profilaktyki chorób zagrażających życiu. Mamy już kolejne tematy w przygotowaniu, a także jesteśmy w pełnej gotowości, by opracować indywidualne programy pod kątem konkretnej grupy, na dowolny medyczny lub ratowniczy temat. To co, działamy razem?