Zamówienie

Przed wypełnieniem Zamówienia prosimy o kontakt, by ustalić szczegóły, termin i warunki współpracy. Zamówienie jest wiążące dopiero po potwierdzeniu go przez Wykonawcę.

Dane Wykonawcy: AdrenaLTika z siedzibą w Krakowie, przy ul. Starego Dębu 18a/2, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod nr 7680/2008, NIP: 679-256-11-01

Godzina udostępnienia sali do instalacji (60 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia).

Dane Zamawiającego

Dane Płatnika

(jeżeli inne niż Zamawiającego)

Dane osoby wypełniającej formularz

(jeżeli inna niż dzisiejsza)

Jeśli szkolenie zostanie odwołane przez Zamawiającego w terminie krótszym niż 21 dni przed terminem szkolenia, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 50% ceny szkolenia i pokryć wydatki poniesione przez Wykonawcę w celu realizacji Zamówienia w okresie od podpisania Zamówienia do dostarczenia przez Zamawiającego rezygnacji. W przypadku odwołania szkolenia w terminie krótszym niż 14 dni, Zamawiający zobowiązuje się przelać na konto Wykonawcy 100% wartości zamówionego szkolenia.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy zgodnie z przepisami prawa, przy zachowaniu należytej staranności. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane od Zamawiającego w związku z wykonaniem umowy.

Wykonawca zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w zajęciach osobom, których zachowanie pozwala podejrzewać, że są pod wpływem alkoholu i tym samym zagrażają swojemu bezpieczeństwu i bezpieczeństwu osób trzecich w czasie ćwiczeń. Wykonawca zastrzega sobie prawo do przerwania szkolenia w przypadku znieważania przez uczestników innych osób, szczególnie z powodu ich przynależności narodowej, etnicznej, rasowej itp. Wykonawca i Zamawiający podpisując Zamówienie, są zgodni, że rasistowskie, ksenofobiczne, antysemickie i homofobiczne komentarze naruszają godność innych osób i nie mogą być akceptowane. Instruktor realizujący szkolenie, w przypadku zaistnienia wyżej wymienionej sytuacji, zgłosi ją niezwłocznie do osoby wskazanej jako „Osoba do kontaktu” w niniejszym formularzu. Faktura zostanie wystawiona zgodnie z ustaleniami.


Wysłanie formularza spowoduje wygenerowanie i wysłanie na podany adres e-mail umowy w formacie pdf.