Na 2021 przygotowujemy projekt w Kenii – zostaliśmy zaproszeni do realizacji szkoleń przez Agatę Mwende Tylkowska z fundacji Moyo4Children, która opiekuję się domem dziecka w Kathonzweni. Dzieci, które są pod opieką ośrodka to osoby uratowane z bardzo trudnych sytuacji życiowych. Wszystkie doświadczyły przemocy na tle fizycznym, seksualnym lub psychicznym. Nie mają żadnej alternatywnej przystani.

W projekcie Kenia 2021 będziemy prowadzić nie tylko warsztaty ratownicze – dla lokalnej kliniki, przychodni i w domu dziecka – ale też szukać rozwiązań, by lokalne ośrodki były bardziej samowystarczalne w zakresie energii, a mieszkańcy świadomi skutków zmian klimatycznych. Edukacja klimatyczna jest konieczna w świecie galopujących zmian, które zagrażają bezpieczeństwu i zdrowiu lokalnych społeczności. Na warsztatach dla młodzieży z domu dziecka, będziemy też uczyć tego, jak korzystać z laptopów, docierać do sprawdzonych informacji, poszerzać wiedzę i korzystac z narzędzi. Ten projekt nie jest jednorazowym strzałem – chcemy poznać lepiej lokalne potrzeby i wracać tam regularnie, by wspólnie z osobami na miejscu, troszczyć się o bezpieczeństwo, zdrowie i przyszłość dzieciaków z Kathonzweni. Bądź tam razem z nami.

Zobacz jak możesz włączyć się w projekt – Informator Projektu Kenia 2021