Wstępne i Okresowe Szkolenia BHP - również online.

Szkolenia z zakresu Prawa Pracy, Kursy Ochrony Przeciwpożarowej PPOŻ

Miejsce

U Ciebie w firmie lub na platformie online.

Czas trwania

W zalezności od charakteru pracy - od 2 do 16 godzin.

Wielkość grupy

Dowolna. Sugerowana wielkość grupy od 10 do 30.

Program

Postanowiliśmy zaskoczyć uczestników, że obowiązkowe szkolenie BHP może być naprawdę ciekawe!
W programie umieszczamy dynamiczne ćwiczenia pierwszej pomocy, gaszenie ognia, warsztaty z ewakuacji, rywalizację w grupach.

Każde szkolenie budujemy z trzech bloków tematycznych, prowadzonych przez specjalistów:

 • zagadnienia związane z higieną pracy i prawem pracy,
 • pierwsza pomoc w sytuacjach zagrażających życiu,
 • ochrona przeciwpożarowa - gaszenie ognia.

Program - zgodnie z rozporządzeniem - jest opracowywany przez specjalistów pod kątem konkretnej grupy.
Bierzemy pod uwagę charakter pracy, ryzyko, specyfikę stanowiska. Klient otrzymuje kompletną dokumentację szkolenia i trzy zaświadczenia dla każdego uczestnika (BHP, PPOŻ, Pierwsza Pomoc).

W programie zajęć znajduje się m.in.:

 • omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy,
 • zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń,
 • organizacja stanowisk pracy,
 • zasady postępowania w sytuacji pożaru,
 • znaki ewakuacyjne i przeciwpożarowe, drogi ewakuacyjne,
 • skuteczny sposób użycia gaśnicy i sprzętu ppoż,
 • postępowanie z osobą nieprzytomną - algorytm działania BLS (Basic Life Support) ,
 • resuscytacja – ćwiczenia na fantomach,
 • użycie automatycznego defibrylatora – AED (Automated External Defibrillation),
 • postępowanie we wstrząsie kardiogennym i przy zawale serca,
 • masywny krwotok, oparzenia, napady padaczkowe.

Zobacz inne szkolenia