Kurs Instruktorski Pierwszej Pomocy EFR

Pobierz informator Kursu Instruktorskiego EFR

Miejsce

Do grup zorganizowanych (od 3 osób) dojeżdżamy w dowolne miejce w kraju.
W Warszawie, Krakowie i w Poznaniu organizujemy Kurs Instruktorski Pierwszej Pomocy EFR w wyznaczonych terminach.

Czas trwania

1 lub 2 dni

Wielkość grupy

Grupy zorganizowane - od 3 do 12 osób.
W terminach otwartych realizujemy jednodniowe kursy dla grup do 4 osób.

Program

Do udziału w Kursie Instruktorskim EFR zapraszamy przede wszystkim specjalistów BHP, nauczycieli Edukacji dla Bezpieczeństwa, pracowników odpowiedzialnych za regularne, obowiązkowe szkolenia w firmie.

Program Kursu Instruktorskiego EFR jest spójny we wszystkich Centrach Treningowych EFR na świecie - obejmuje wiedzę z zakresu metodyki i filozofii szkolenia pierwszej pomocy w systemie EFR, umiejętności prezentacji technik ratowniczych, oceny kursantów, organizacji szkoleń i marketingu. Kurs przygotowuje do pracy w charakterze instruktora pierwszej pomocy EFR.

Absolwent Kursu Instruktorskiego zdobywa uprawnienia do samodzielnego prowadzenia certyfikowanych przez EFR szkoleń z zakresu pierwszej pomocy: Primary Care (BLS), AED, Secondary Care (rozszerzona pomoc) oraz Care for Children (pomoc dzieciom i niemowlętom).

Aby przystąpić do Kursu Instruktorskiego EFR, wymagane jest ukończenie podstawowych kursów międzynarodowych (można je ukończyć w Centrum Treningowym AdrenaLTika dzień przed Kursem Instruktorskim EFR). Z tego obowiązku zwolnione są osoby posiadający medyczne wykształcenie lub KKP ukończone w ostatnich dwóch latach.

W cenę kursu wliczone zostały podręczniki. Kurs zakończony jest międzynarodowym egzaminem i wydaniem stosownych certyfikatów. Kurs Instruktorski Pierwszej Pomocy EFR jest prowadzony w języku polskim przez Instructor Trainera po kursach i egzaminach trenerskich w Bristolu w Wielkiej Brytanii. AdrenaLTika jest oficjalnym Centrum Treningowym EFR z nadanym numerem s23111 z aktualną akredytacją na rok 2018.

Absolwent Kursu Instruktorskiego Pierwszej Pomocy EFR posiada uprawnienia, by:

  • samodzielnie prowadzić kursy pierwszej pomocy EFR dla firm,
  • prowadzić zajęcia od razu po ukończeniu kursu instruktorskiego, bez konieczności zatrudniania Course Directora ani odbywania dodatkowego stażu,
  • organizować elastyczne pod względem formy kształcenia i ilości godzin formy szkoleniowe,
  • modyfikować programy kursów według lokalnych wymogów,
  • egzaminować uczestników swoich kursów jako przedstawiciel EFR,
  • oferować swoim uczestnikom międzynarodowe legitymacje i certyfikaty ratownika przedmedycznego Emergency Responder, które będą honorowane na całym świecie (certyfikaty są wystawiane przez biuro EFR w Bristolu),
  • korzystać w czasie kursów z atrakcyjnie opracowanych materiałów dydaktycznych – podręczników i filmów DVD Emergency First Response,
  • korzystać ze wsparcia zespołu doradczego Emergency First Response w Bristolu,
  • elastycznie współpracować podczas organizacji kursów z innymi instruktorami Emergency First Response oraz z ratownikami medycznymi i instruktorami innych organizacji,
  • posługiwać się logo organizacji zgodnie z umową licencyjną.

Zobacz inne szkolenia