Kurs Instruktorski Pierwszej Pomocy EFR

Pobierz informator Kursu Instruktorskiego EFR

Miejsce

Dojeżdżamy w dowolne miejsce w kraju. Kurs realizujemy dla grup zorganizowanych, od 3 osób, w cenie 2200 PLN netto/osoba + koszty certyfikacji EFR 160 GBP. Osoby, które nie mają ukończonych międzynarodowych kursów podstawowych, KPP lub medycznego wykształcenia, przed kursem instruktorskim, muszą ukończyć kurs Primary and Secondary Care with AED.
Jeżeli masz pytania - napisz do nas.

Czas trwania

1 lub 2 dni

Wielkość grupy

Grupy zorganizowane - od 3 do 12 osób.

Program

Do udziału w Kursie Instruktorskim EFR zapraszamy przede wszystkim specjalistów BHP, nauczycieli Edukacji dla Bezpieczeństwa, pracowników odpowiedzialnych za regularne, obowiązkowe szkolenia w firmie.

Program Kursu Instruktorskiego EFR jest spójny we wszystkich Centrach Treningowych EFR na świecie - obejmuje wiedzę z zakresu metodyki i filozofii szkolenia pierwszej pomocy w systemie EFR, umiejętności prezentacji technik ratowniczych, oceny kursantów, organizacji szkoleń i marketingu. Kurs przygotowuje do pracy w charakterze instruktora pierwszej pomocy EFR.

Absolwent Kursu Instruktorskiego zdobywa uprawnienia do samodzielnego prowadzenia certyfikowanych przez EFR szkoleń z zakresu pierwszej pomocy: Primary Care (BLS), AED, Secondary Care (rozszerzona pomoc) oraz Care for Children (pomoc dzieciom i niemowlętom).

Aby przystąpić do Kursu Instruktorskiego EFR, wymagane jest ukończenie podstawowych kursów międzynarodowych (można je ukończyć w Centrum Treningowym AdrenaLTika dzień przed Kursem Instruktorskim EFR). Z tego obowiązku zwolnione są osoby posiadający medyczne wykształcenie lub KKP ukończone w ostatnich dwóch latach.

W cenę kursu wliczone zostały podręczniki. Kurs zakończony jest międzynarodowym egzaminem i wydaniem stosownych certyfikatów. Kurs Instruktorski Pierwszej Pomocy EFR jest prowadzony w języku polskim przez Instructor Trainera po kursach i egzaminach trenerskich w Bristolu w Wielkiej Brytanii. AdrenaLTika jest oficjalnym Centrum Treningowym EFR.

Absolwent Kursu Instruktorskiego Pierwszej Pomocy EFR posiada uprawnienia, by:

  • samodzielnie prowadzić kursy pierwszej pomocy EFR dla firm,
  • prowadzić zajęcia od razu po ukończeniu kursu instruktorskiego, bez konieczności zatrudniania Course Directora ani odbywania dodatkowego stażu,
  • organizować elastyczne pod względem formy kształcenia i ilości godzin formy szkoleniowe,
  • modyfikować programy kursów według lokalnych wymogów,
  • egzaminować uczestników swoich kursów jako przedstawiciel EFR,
  • oferować swoim uczestnikom międzynarodowe legitymacje i certyfikaty ratownika przedmedycznego Emergency Responder, które będą honorowane na całym świecie (certyfikaty są wystawiane przez biuro EFR w Bristolu),
  • korzystać w czasie kursów z atrakcyjnie opracowanych materiałów dydaktycznych – podręczników i filmów Emergency First Response,
  • korzystać ze wsparcia zespołu doradczego Emergency First Response w Bristolu,
  • elastycznie współpracować podczas organizacji kursów z innymi instruktorami Emergency First Response oraz z ratownikami medycznymi i instruktorami innych organizacji,
  • posługiwać się logo organizacji zgodnie z umową licencyjną.

Zobacz inne szkolenia