Ratownik medyczny, pielęgniarz, w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej opieki. Członek zespołu perfuzjonistow i koordynatorów mechanicznego wspomagania serca Narodowego Instytutu Kardiologii w Aninie. Stały gość programów telewizyjnych oraz audycji radiowych związanych z medycyną ratunkową. Konsultant medyczny. Kierownik medyczny dwóch podmiotów leczniczych. Czynny zawodowo od 2008 roku.

Uzależniony od pracy z ludźmi, wyzwań i adrenaliny.

Przeszkolił kilka tysięcy osób w zakresie pierwszej pomocy. Licząc uczestników kursów telewizyjnych – kilka milionów. Od 2006 roku czynnie związany z ratownictwem medycznym. Kierownik Zespołu Ratownictwa Medycznego, wieloletni koordynator zespołów infolinii medycznych oraz dyspozytorni medycznych.

Całe swoje życie zawodowe i prywatne koncentruje wokół medycyny. Zajmuje się szkoleniami, wykładami na uczelniach, treningami w ramach doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, pielęgniarek i lekarzy. Uczestniczy w kursach organizowanych w ramach specjalizacji lekarzy w dziedzinie medycyny ratunkowej. Prywatnie pasjonat awiacji, lotnictwa i wszystkiego co z tym związane. Chcąc być bliżej swojej pasji ukończył szkolenie dla lekarzy i ratowników medycznych w zakresie medycyny lotniczej.

Pasja

Awiacja.

Doświadczenie

W ratownictwie zawodowo od 2008 roku.

Specjalizacja

Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne, pediatria, postępowanie w obrażeniach ciała.

Kursy

 • USG w ratownictwie medycznym – kurs podstawowy
 • USG w ramtownictwie medycznym – kurs zaawansowany
 • Chirurgiczne metody udrożeniania dróg oddechowych
 • Ratownictwo medyczne w niesprzyjających warunkach terenowych
 • Wstrząs – postępowanie ratownicze
 • Bepieczna elektroterapia – zasady kardiowersji i stymulacji elektrycznej w standardach ratownictwa medycznego
 • Mechaniczna kompresja klatki piersiowej w standardach ratownictwa medycznego
 • Postępowanie w urazach termincznych
 • Hipotermia – akademia hipotermii
 • Medycyna rodzinna – kurs kwalifikacyjny
 • BLS
 • ALS
 • ACLS
 • PHTLS
 • ITLS
 • EPLS
 • Kurs dyspozytorski
 • Postepowanie z zdarzeniach masowych i katastrofach
 • Kurs podstawowy medycyny lotniczej dla ratowników medycznych i lekarzy
 • Ratunkowa analiza EKG