Ratownik medyczny, ratownik górski, naczelnik Grupy Ratownictwa Specjalistycznego, instruktor i trener pierwszej pomocy EFR, instruktor wspinaczki sportowej i skałkowej, instruktor oraz opiekun grup survivalowych, ratownik pierwszej i specjalistycznej pomocy poszkodowanym w górach.

W 2018 był koordynatorem zabezpieczenia medycznego projektu Polskie Himalaje 2018.

Specjalizuje się w ratownictwie w górach wysokich. W 2018 był koordynatorem zabezpieczenia medycznego projektu Polskie Himalaje 2018. Od 2005 roku prowadzi zajęcia z zasad wydobycia poszkodowanego z trudnych terenów i jaskiń wg. wytycznych Speleo Secours Francais). Jest instruktorem grup wspinaczy wypraw himalaistycznych oraz alpinistycznych, szkoleniowcem wyprawy na K2 (projekt Dotknąć Nieba), organizatorem przedwyjazdowych badań lekarskich w wysokie góry. Prowadzi specjalistyczne szkolenia wysokogórskie w oparciu o stanowisko Komisji Medycznej Federacji Związków Alpinistycznych.

Doświadczenie

Od 15 lat ratownictwo górskie i jaskiniowe, ratownictwo medyczne.

Pasja

Góry wysokie.

Specjalizacja

Ratownictwo w trudnym technicznie terenie - góry, jaskinie.

Jest prezesem Speleoklubu SPELEON, wiceprezesem stowarzyszenia ratowniczego SOPR, wykładowcą ratownictwa górskiego na kierunku ratownictwo medyczne, opiekunem młodzieżowych grup wspinaczkowych, nauczycielem Edukacji dla Bezpieczeństwa w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz liceach, członkiem rady fundacji Safe Water Safe Land, która prowadzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy w odległych zakątkach świata. Jest też trenerem i sędzią w Zawodach Ratownictwa Medycznego dla służb ratunkowych i instruktorem Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Od 2010 roku prowadzi w AdrenaLTice kursy m.in. pomocy w górach w Klubie Wysokogórskim Warszawa. Wykłada na sympozjach medycznych. Jest pionierem szkoleń z kwalifikowanej pierwszej pomocy z użyciem specjalistycznego sprzętu w pełnym monitorowaniu osoby poszkodowanej w terenach o utrudnionym dostępie, takich jak jaskinie, sztolnie czy skały. Był konsultantem medycznym w serialu TVP Klan. Członek wypraw podróżniczych opisanych w książce Darka Kujawskiego „Alpy Na Wariata” i „Alpy Na Wariata- Pierwsze szczytowanie”. Ojciec trzech synów. Speleolog, podróżnik.

Kursy

 • ITLS INTERNATIONAL TRAUMA LIFE SUPPORT RATOWNICTWO PRZEDSZPITALNE W URAZACH 2010
 • ALS Advanced Life Support Olsztyn 2012
 • Instructor Trainer Emergency First Response Course Bristol Wielka Brytania, 2010 międzynarodowe uprawnienia do szkolenia i egzaminowania instruktorów Emergency First Response
 • AHA Instructors instruktor Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego AHA 2014
 • Instruktor ERC Instruktor Europejskiej Rady Resuscytacji ( BLS-AED, EPLS) 2013
 • Instruktor Wspinaczki Sportowej Polskiej Akademii Sportu 2011
 • Kurs ewakuacji z kolei linowych ratownictwo wysokościowe 2016
 • Kurs PALS Pediatric Advanced Life Support (PALS) 2015
 • Instruktor Wspinaczki Skałkowej Polskiej Akademii Sportu 2010
 • Kurs Alpinistyczny PZA 2014
 • Instruktor Survivalu Polska Akademia Sportu 2012
 • Taternik Jaskiniowy 2007
 • Zaawansowany Kurs Pierwszej Pomocy w Górach 2013
 • Kurs na stopień ratownika wodnego WOPR 2008
 • Instruktor Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy 2015
 • Instruktor Technik Linowych w Ratownictwie Kraków 2012
 • Instruktor Ratownictwa Jaskiniowego 2018
 • Nauczyciel Edukacji dla Bezpieczeństwa 2015