Lekarz, absolwent Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, instruktor symulacji wysokiej wierności, mocno związany z Wojskowym Instytutem Medycznym, członek Medycznego Zespołu Ratunkowego Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej i Patrolu Medycznego WOŚP, Instruktor ratownictwa taktycznego, ratownik, sternik morski.

Łączy pasję do medycyny z podróżami.

Studiował geografię na Uniwersytecie Warszawskim, którą porzucił dla medycyny. Mocno związany ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym w Wojskowym Instytucie Medycznym, gdzie ratuje pacjentów w stanie krytycznym. Praktykę zdobył również na oddziale anestezjologii szpitala Mater Dei Hospital na Malcie. Prowadzi szkolenia medycyny pola walki National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT), a także kursy z wykorzystania ultrasonografii w medycynie ratunkowej dla personelu medycznego. Szkoli w języku angielskim. Działa w fundacji Safe Water Safe Land, nurkuje, jest pasjonatem żeglarstwa morskiego i gór.

Pasja

żeglarstwo morskie

Doświadczenie

w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym od 2012

Specjalizacja

medycyna taktyczna, USG

Kursy

 • Tactical Combat Casualty Care course 2015
 • Extended Focused Assessment with Sonography for Trauma (E-FAST) & Bedside Lung Ultrasonography in Emergency Protocol (BLUE Protocol) 2015
 • Prehospital Trauma Life Support Course - Combat Medicine 2015
 • Trauma Team Course 2015
 • TacEvac Rescue Medicine (TERM) 2016
 • Kurs Instruktorski Symulacji Medycznej - High Fidelity Medical Simulation Instructor Course 2017
 • Podstawy Dawstwa Narządów 2013
 • Leczenie Nagłego Zatrzymania Krążenia w warunkach szpitalnych 2018
 • Organizacja i zasady pracy zespołu urazowego 2016
 • Kurs Jachtowego Sternika Morskiego 2014
 • Open Water Diving PADI 2004