Ratownik medyczny, psycholog ze specjalizacją z psychologii klinicznej, ratownik wodny WOPR, absolwent Akademii Medycznej w Warszawie i Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Jeździ w warszawskim pogotowiu ratunkowym.

Spędził ponad 30 000 godzin dyżurując w Zespołach Ratownictwa Medycznego.

Od 10 lat pracuje w jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Zainteresowany możliwościami ludzkiego organizmu i umysłu. Prywatnie wytrzymałość mentalną i fizyczną wzmacnia na treningach crossfit.

Prowadząc szkolenia z pierwszej pomocy dba o aspekty wsparcia psychologicznego i współpracę między członkami zespołu. W pracy psychologicznej badał funkcjonowanie emocjonalne ratowników medycznych. Aktualnie swój rozwój ukierunkowuje w stronę neuropsychologii i seksuologii.

Pasja

Ratownictwo medyczne, crossfit .

Doświadczenie

Pogotowie ratunkowe od dekady.

Specjalizacja

Psychologia, wsparcie, współpraca.

Kursy

 • Trauma kurs + TC3 Warszawa 2019
 • Bezpieczne wejście i ewakuacja w środowisku podwyższonego ryzyka Szczyrk 2016
 • Trudne drogi oddechowe, alternatywne metody udrażniania Warszawa 2015
 • Podstawowe i zaawansowane czynności resuscytacyjne u osoby dorosłej Warszawa 2013
 • Badanie i postępowanie w resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dzieci Warszawa 2015
 • Transport i postępowanie z pacjentem z chorobą wysoce zakaźną Warszawa 2015
 • Poród i resuscytacja noworodka po porodzie Białowieża 2014
 • Ostre zatrucia – stany nagłe Warszawa 2013
 • Groźne przestępstwa przeciwko dzieciom – sprawcy i ich ofiary Warszawskie Centrum Psychologii Kryminalnej 2017
 • Kurs na stopień ratownika wodnego WOPR Warszawa, 2009
 • Kurs podstawowy w ratownictwie wodnym WOPR 2007
 • Kurs International Kiteboarding Organization – IKO Level 2 Chałupy, 2013