Ratownik medyczny, instruktor pierwszej pomocy DAN, taternik, zawodowy nurek i kierownik prac podwodnych. Instruktor federacji NAUI i ITDA, trener SSI, specjalista prac wysokościowych, bierze udział w poszukiwaniach i ratownictwie osób w katastrofach budowlanych.

Od 20 lat specjalizuje się w trudnych pracach podwodnych. Tak samo długo działa w wysokich górach i w pracach wysokościowych.

W pracy wykorzystuje uprawnienia saperskie - brał czynny udział w takich przedsięwzięciach jak rozminowanie drogi podejścia do Gazoportu w Świnoujściu, budowa mostu północnego w Warszawie, prace archeologiczne przy wydobyciu z Wisły artefaktów pochodzących z czasów Potopu Szwedzkiego. Z nurkowaniem związany od 20 lat, z ratownictwem od 10.

Jak nie pracuje pod wodą, to szkoli z zakresu ratownictwa, dyżuruje w pogotowiu lub chodzi po górach. W latach dziewięćdziesiątych ukończył w Polskim Związku Alpinizmu kursy taternictwa i taternictwa zimowego. Od tego czasu był członkiem wielu wypraw, m.in. w Alpach i w Kaukazie. Wykonuje również prace wysokościowe. Studiował ratownictwo medyczne oraz psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. Lata doświadczenia w różnych i odmiennych obszarach aktywności związanych z ryzykiem, przekonały go jak ważna jest nie tylko pierwsza pomoc, ale też wsparcie osoby w sytuacjach zagrożenia życia, dlatego w swojej praktyce z pacjentem, a także w szkoleniach mocno akcentuje wymiar wsparcia psychologicznego i empatii.

Doświadczenie

20 lat w nurkowaniu, 10 w ratownictwie, 20 w górach.

Pasja

Nurkowanie.

Specjalizacja

Ratownictwo w trudnym terenie, działania pod wpływem wysokiego stresu.

Kursy

 • Kurs Taternictwa PZA 1995
 • Kurs Taternictwa Zimowego PZA 1996
 • Divemaster PADI 2002
 • Instruktor SSI 2003
 • DCS Instruktor SSI 2004
 • Nurek zawodowy III klasy GUM 2005
 • Kierownik Prac Podwodnych GUM 2005
 • Instruktor Rekreacji ruchowej – płetwonurkowanie MSiT 2006
 • Instruktor ITDA 2006
 • Master Instruktor SSI 2007
 • Instruktor Trimix II NAUI 2008
 • Instruktor Pierwszej Pomocy DAN 2009
 • Instruktor Trainer SSI 2010
 • Instruktor TXR SSI 2010
 • Starszy sternik motorowodny 2011
 • Instruktor React Right SSI 2013
 • Gold Instruktor SSI 2013
 • Motorowodny sternik morski 2014
 • Ośrodek szkolenia saperów „Jakusz” 2014
 • Uprawnienia do oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych WITU 2014
 • KPP 2015
 • Akademia hipotermii 2017
 • Szkolenie z zakresu poszukiwań osób zaginionych CPOZ KGP 2017
 • Stażysta ratownictwa lodowego WOPR 2017
 • Szkolenie Ratownictwo medyczne w niesprzyjających warunkach terenowych 2017
 • Uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych 2018
 • Instruktor Kandydat ERC 2018
 • Kurs Kanioningu Alpy 2018